Christie's บริษัทด้านการประมูลชื่อดังของโลก เตรียมจัดประมูลเครื่อง Apple-1 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Apple รุ่นแรกของโลกในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยยังสามารถทำงานได้และมาพร้อมกับเช็คสั่งจ่ายที่ถู กยกเลิกจำนวน 600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ของเจ้าของเครื่องคนแรก (Charles Ricketts) ด้วย
ความพิเศษของเครื่องที่กำลังจะนำมาออกมาประมูลในครั้ งนี้ อยู่ตรงที่เป็นเครื่องเดียว ซึ่งมีบันทึกอย่างเป็นทางการว่า คนที่ขายเครื่องดังกล่าวให้กับ Ricketts ที่เป็นเจ้าของคนแรก คือ Steve Jobs อดีตผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Apple ผู้ล่วงลับ โดย Bob Luther ผู้แต่งหนังสือ The First Apple ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่อง Apple-1 (ตีพิมพ์ในปี 2013) ระบุว่า จากเอกสารที่ Jobs ได้มอบให้ทางมหาวิทยาลัย Stanford ของสหรัฐอเมริกา มีบันทึกของการขายเครื่องนี้อยู่จริง และเป็น Jobs ที่ขายเครื่องนี้ด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ ทาง Christie's คาดว่าราคาของเครื่องนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13-19 ล้านบาท)
ที่มา - Computerworld ผ่าน Luxurylaunches
Apple 1, Steve Jobs, Apple, Christie, Auction
อ่านต่อ...