หลังจากที่เทศบาลเมือง Alamogordo ได้ขุดตลับเกมสำหรับเครื่อง Atari 2600 ที่ถูกฝังกลบในหลุมขยะของเมือง ทางเทศบาลจึงนำตลับบางส่วนมาประมูลขายใน eBay โดยผู้ชนะประมูลจะได้รับตลับเกมตามภาพที่ปรากฏใน eBay (หากอยู่ในกล่องก็ได้ทั้งกล่อง) เอกสารรับรองว่าเป็นของแท้ที่ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมขยะ พร้อมทั้งเลขที่ทรัพย์สินของเทศบาลเมือง Alamogordo และภาพพร้อมคำบรรยายในขณะที่ตลับถูกฝังและในขณะที่ถู กขุดขึ้นมา โดยรายชื่อเกมที่ถูกขุดและนำมาออกประมูลมีดังนี้

  • E.T.
  • Centipede
  • Missile
  • Command
  • Warlords
  • Phoenix
  • Swordquest
  • Star Raiders (ได้ keypad ที่ใช้สำหรับเกมนี้ด้วย)

สำหรับใครที่สนใจประมูลเกมในตำนานที่มีชื่อเสีย(ง) สามารถคลิกที่นี่ หรือค้นหาคำว่า "Atari dig cartridges" ใน eBay ครับ
ที่มา - Polygon
Atari, eBay, GameS
อ่านต่อ...