โครงการ Project Ara สมาร์ทโฟนแบบปรับแต่งได้มีมอดูลสำหรับการใช้งานด้านส ุขภาพเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง มันคือมอดูลสำหรับวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด
Paul Eremenko หัวหน้าโครงการ Project Ara ให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนา Engage ที่จัดโดยเว็บ Engadget โดยเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการสมาร์ทโฟนแบบปรับแต่ งได้ และได้แนะนำผลงานอีกก้าวหนึ่งของทีมในการพัฒนามอดูลส ำหรับการใช้งานเพื่อตรวจวัดข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช ้ โดยมอดูลที่ Eremenko ได้ถือโอกาสนำมาเผยโฉมในครั้งนี้คือเซ็นเซอร์วัดปริม าณออกซิเจนในเลือดโดยใช้แสงส่องกระทบปลายนิ้วของผู้ใ ช้งาน
Eremenko บอกว่าหากมีการพัฒนามอดูลเซ็นเซอร์ข้อมูลสุขภาพให้แก ่ Project Ara เพิ่มมากขึ้น นั่นเท่ากับเรากำลังสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ปฏ ิบัติงานสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างหลากหลาย
ทีม Project Ara กำลังจะจัดงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคมของปีหน้า
ที่มา - Engadget
Project Ara, Health, Google
อ่านต่อ...