ผ่านมาหลายเดือนหลังงาน Google I/O ที่ Google เองเคยบอกว่าจะปรับปรุง App Engine รองรับการรันแอพทุกภาษา ซึ่งรวมถึงภาษา Dart ที่ Google สร้างขึ้นมาเองด้วย มาตอนนี้เดือนพฤศจิกายนก็ได้เวลาที่นักพัฒนาแอพด้วย Dart จะสามารถใช้งาน App Engine ตามที่ Google เคยบอกไว้เสียที
บริการ App Engine สำหรับซอฟต์แวร์ภาษา Dart นี้ยังอยู่ในขั้นการทดสอบแบบเปิด ผู้ที่สนใจใช้งานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
ที่มา - TechCrunch, +Dart
Dart, App Engine
อ่านต่อ...