ออราเคิลเปิดตัว Empolyee Wellness ซอฟต์แวร์ติดตามการดูแลสุขภาพของหนักงานในองค์กร โดยเพิ่มเข้ามาเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Fusion Human Capital Management ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยฟีเจอร์นี้ฝ่ายบุคคลจะสามารถตั้งเป้าหมายให้กับพ นักงาน เช่น เดินวันละหมื่นก้าวเพื่อโบนัสสิ้นเดือน, จัดการแข่งขันระหว่างทีมในองค์กร, และติดตามพลังงานที่พนักงานเผาผลาญในแต่ละวัน
องค์กรจำนวนมากในไทยคงมีโครงการสนับสนุนให้พนักงานดู แลสุขภาพกันอยู่แล้ว งานนี้ก็รวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการพนักงานกันไปเ ลยครับ
ที่มา - The Register, Oracle

Oracle, Enterprise
อ่านต่อ...