Belkin จากผู้ผลิตอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหันมาเปิดตัวเครื่องชงกา แฟ Mr. Coffee ที่สามารถชงกาแฟได้ 10 แก้ ความพิเศษของมันคือการควบคุมผ่านโปรโตคอล WeMo ของ Belkin เอง
การควบคุมผ่าน WeMo ที่มีแอพฟรีใน Android 4.0 และ iOS 7.0 ขึ้นไปจะทำให้ผู้ใช้สามารถปรับระดับการชงการและและตั ้งเวลาล่วงหน้าได้ 7 วัน หรือหากไม่ตั้งเวลาล่วงหน้าก็สามารถรอจนตื่นแล้วกดสั ่งชงกาแฟจากเตียงได้เลย
ราคา 149 ดอลลาร์ สั่งได้จากเว็บของ Belkin เอง
น่าเสียดายที่ไม่ได้ใช้โปรโตคอล HTCPCP/1.0 ที่อุตส่าห์ออกมาตั้งแต่ปี 1998
ที่มา - Belkin

Belkin,
อ่านต่อ...