หลังจากที่ไมโครซอฟท์อธิบายวิสัยทัศน์ไปหมาดๆ ล่าสุดไมโครซอฟท์ประกาศว่า ในปีหน้า ไมโครซอฟท์จะจำ Skype for Business เข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์สายติดต่อสื่อสารในสำนักงานอย่ าง Lync อย่างเป็นทางการ
ไมโครซอฟท์ไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแป ลงในครั้งนี้ แต่ระบุว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำการรวมเอาจุดแข็งขอ งทั้ง Skype ซึ่งเป็นระบบติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เข้ามาผนวกกับเทคโนโลยีของ Microsoft Lync ในปัจจุบันทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมด้วยก ารใช้แอพเดียว แต่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและผู้ใช้ทั่วไปที่อย ู่บนระบบของ Skype
ลูกค้าองค์กรที่ใช้ Microsoft Lync อยู่แล้วจะสามารถอัพเกรดระบบไปใช้ Skype for Business ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกร ณ์แต่ประการใด
ที่มา - Office Blogs


Skype, Microsoft, Microsoft Lync, Enterprise
อ่านต่อ...