เมื่อกลางปีที่ผ่านมา Groupon เปิดตัวเครื่องรับจ่ายเงิน (Point of Sale - POS) ของตัวเองในชื่อ Gnome หลังจากนั้นทาง Groupon ก็ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ Gnome ทำให้โครงการ GNOME ที่เป็นระบบเดสก์ทอปในลินุกซ์ขอระดมทุนเพื่อยื่นคัดค ้านการจดเครื่องหมายการค้านี้
ทาง GNOME ระบุว่าได้ติดต่อไปยัง Groupon ขอให้เลือกชื่ออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนแล้วแต่ท าง Groupon ปฎิเสธยืนยันยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของโครงการ GNOME ระบุว่าต้องใช้เงินประมาณ 80,000 ดอลลาร์เพื่อยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้า 10 รายการที่ Groupon ยื่นเข้ามา ตอนนี้ก็ระดมทุนได้แล้ว 87,693.47 ดอลลาร์
ที่มา - GNOME.org
GNOME, Open Source, Trademark
อ่านต่อ...