หนึ่งในแพลตฟอร์มการพัฒนาแอพที่ยาวนานอันหนึ่งในสายข องไมโครซอฟท์ คือแพลตฟอร์ม .NET (เรามักจะคุ้นเคยกันในนาม .NET Framework) ที่ออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2002 กำลังจะกลายสภาพเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สอย่างเป็นทาง การ เมื่อวันนี้ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะโอเพนซอร์สแพลตฟอร์ ม .NET ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (full server-side .NET stack) และจะขยายแพลตฟอร์ม .NET ให้ครอบคลุมไปถึงระบบปฏิบัติการอย่าง Linux และ OS X ด้วย
การเปิดซอร์สในครั้งนี้มีทั้งองค์ประกอบสำคัญอย่างเช ่น ASP.NET, ตัวคอมไพล์ .NET, แกนของ .NET Runtime, Framework และ Libraries ทั้งหมด โดยจะให้องค์กรที่มีชื่อว่า .NET Foundation (มูลนิธิ .NET) เป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกันระหว่างไมโครซอฟท์และชุ มชนนักพัฒนา เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต
สำหรับซอร์สโค้ดทั้งหมด ไมโครซอฟท์วางไว้บนระบบ GitHub ครับ
ที่มา - Microsoft
.NET, Microsoft, Open Source
อ่านต่อ...