อเมซอนเปิดตัวเอนจินฐานข้อมูลของตัวเองที่ชื่อว่า Aurora สำหรับให้บริการบน AWS เพิ่มเติมจากเดิมที่มี Amazon RDS for MySQL อยู่แล้ว โดยมีจุดต่างสำคัญคือ Aurora จะทำงานบน AWS ได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ทางอเมซอนระบุว่าประสิทธิภาพที่ได้อาจจะสูงถึง 4 เท่าตัว ทำให้สามารถใช้เครื่องขนาดเล็กลงเพื่อทำงานเท่าเดิมไ ด้
ระบบสตอเรจของ Aurora จะทำสำเนาหกชุดทุกครั้ง โดยข้ามไปยัง 3 Availability Zones ระบบเขียนฐานข้อมูลยังทำงานต่อไปได้แม้แม้สตอเรจสองช ุดไม่ทำงาน และยังอ่านต่อได้หากมีสตอเรจสามชุดไม่ทำงาน
ราคาคิดตามการใช้งานจริงที่ 0.1 ดอลลาร์ต่อกิกะไบต์ต่อเดือน, การเข้าใช้งานดิสก์ 0.2 ดอลลาร์ต่อล้านครั้ง, ส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นที่ 2 ซีพียู แรม 15.25 กิกะไบต์ ชั่วโมงละ 0.29 ดอลลาร์
ที่มา - Amazon Blog
AWS, Amazon, Cloud Computing, Cloud
อ่านต่อ...