วงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีรางวัลให ญ่เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างประโยช น์ต่อวงการชื่อว่า A.M. Turing Award ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่านี่คือ "รางวัลโนเบลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ก็ว่าได้ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รางวัลดังกล่าวจะได้รับเงินตอบแ ทนเป็นมูลค่าสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์
รางวัลนี้ถูกตั้งชื่อตาม Alan Turing บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเ ด่นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 1966 และเริ่มมีการมอบเงินตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รางวัลมาตั้ง แต่ปี 2007 ซึ่งก็ได้ Google ร่วมกับ Intel ออกเงินสนับสนุนเพื่อเป็นเงินตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รางว ัล A.M. Turing Award ราวปีละ 250,000 ดอลลาร์ ทว่านับแต่ปี 2014 นี้เป็นต้นไป Google ขอรับบทป๋าออกเงินเองโดยลำพัง 1 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ที่คว้ารางวัลไปครอง
รางวัล A.M. Turing Award ประจำปี 2014 นี้จะมีการประกาศผลกันในปีหน้า ถึงตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าใครคือผู้ที่จะได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ไปจาก Google
ที่มา - Engadget
Computer Science, Google
อ่านต่อ...