จุดอ่อนที่ทำให้ Facebook ถูกโจมตีและเป็นปัญหาเสมอมานั่นคือเรื่องของความเป็น ส่วนตัว หลายๆ ประเด็นทำให้ผู้ใช้คลางแคลงใจว่าข้อมูลของตัวเองถูกน ำไปใช้มากแค่ไหน ตลอดจนถึงวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในหลายๆ จุดที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นอิสระเอาเสียเลย ที่ผ่านมา Facebook ก็มีการปรับความยืดหยุ่นในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยรับฟังผู้ใช้มาตลอด และครั้งนี้ก็ได้ทำหน้า Privacy Basics เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้ในสามส่วนต่อไปนี้

  • ใครเห็นเรายังไง: สอนวิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook, วิธีจัดการรายชื่อเพื่อน ฯลฯ
  • คนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร: สอนวิธีจัดการโพสต์ที่คนอื่นมาโพสต์ในไทม์ไลน์, วิธีซ่อนรูปที่คนอื่นแท็กมา ฯลฯ
  • จัดการสิ่งที่เราเห็น: สอนวิธีปรับแต่งหน้าฟีด, วิธีซ่อนโฆษณาที่เราไม่อยากเห็น

Facebook กล่าวว่าในสัปดาห์หน้า จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งคอมเมนต์และคำแนะนำเรื่องกา รปรับปรุงของ Facebook ในครั้งนี้ด้วย
ที่มา - Facebook Newsroom
Facebook, Privacy
อ่านต่อ...