นอกจาก Facebook จะทำหน้า Privacy Basics ให้ผู้ใช้ได้เข้าใจวิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ง่า ยขึ้น ก็ยังใช้โอกาสเดียวกัน อัพเดตหน้า terms, data policy และหน้า cookies policy เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงฟีเจอร์ใหม่ที่ Facebook กำลังทำ และยังปรับปรุงประสิทธิภาพของการแสดงผลโฆษณาที่อิงจา กแอพและเว็บไซต์ที่เราใช้ รวมทั้งเปิดให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสควบคุมประเภทของโฆษณา อีกด้วย
ในส่วนของการปรับปรุงหน้าข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงหน้าอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ใจความในการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปคือ

  • อธิบายข้อตกลงการใช้งานว่า Facebook ดึงข้อมูลสถานที่ของเราไปใช้ยังไง เช่น ในอนาคต ถ้าเราตัดสินใจจะแชร์ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ในอนาคตอาจจะได้เห็นว่า ร้านอาหารใกล้ๆ พิกัดที่เราอยู่นั้น มีอะไรบ้าง
  • ในบางพื้นที่ Facebook มีการทดสอบปุ่มซื้อที่ช่วยให้ผู้ใช้จ่ายเงินซื้อของไ ด้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องออกจากแอพ Facebook ซึ่งต่อไปจะมีวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การจ่ายเงินของผู้ใช้นั้นง่ายและปลอดภัยมา กขึ้น
  • เพิ่มแหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วน ตัวให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็คือ Privacy Basics นั่นเอง
  • ทำความเข้าใจในเรื่องวิธีการใช้ข้อมูลที่ Facebook ได้รับ เช่น เข้าใจว่า แบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณจะช่วยให้แอพทำงานบนมือ ถือได้ดียิ่งขึ้น
  • แจ้งให้ทราบว่า Facebook และเครือข่ายแอพของ Facebook นั้น ทำงานร่วมกัน เช่น ถ้าลืมรหัสผ่านการเข้า Instagram ก็สามารถใช้ข้อมูล Facebook เพื่อกู้รหัสผ่านได้ แต่นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของแอพในเครือ (Instagram, WhatsApp และอื่นๆ) ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
  • สำหรับใครที่กังวลเรื่องข้อมูลของเราจะถูกนำไปใช้ประ โยชน์ในแง่โฆษณาแค่ไหน Facebook บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร Facebook ช่วยให้นักโฆษณาเข้าถึงผู้คนด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องโ ดยที่ไม่ได้บอกข้อมูลเจาะจงของผู้ใช้แต่อย่างใด

ที่มา - Facebook Newsroom
Facebook, Privacy
อ่านต่อ...