คงไม่ต้องปวดหัวกับการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมว่าของ แท้ หรือของก๊อปเกรดเออีกต่อไป เมื่อ NEC บริษัทเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นโชว์ระบบตรวจสอบกระเป๋าแบร นด์เนม โดยอาศัยอาศัยเลนส์ติดสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีของ บริษัทในการตรวจสอบ
NEC เรียกระบบนี้ว่า Object Fingerprint Identification ซึ่งตรวจสอบจากรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเปรียบเสมือนลายนิ้วมือที่ยากแก่การปลอมแปลง เช่น รอยตะเข็บ ตัวซิป เนื้อผ้า ฯลฯ โดยตัวเลนส์ที่ติดกับกล้องสมาร์ทโฟนจะช่วยให้เห็นราย ละเอียด (super-detailed) ของพื้นผิวส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
ทั้งนี้ระบบตรวจสอบนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะกระเป๋าแบรนด์ เนมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย โดยอาศัยป้ายสลัก หัวน็อตหรือเลขผลิตภัณฑ์ (serial number) ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน
ทีมพัฒนาของ NEC คาดว่าระบบตรวจสอบนี้จะสมบูรณ์ภายในเมษายนปีหน้าครับ
ที่มา - Mashable, Wall Street Journal

NEC, Camera, Innovation,
อ่านต่อ...