Mozilla ประกาศมาตั้งแต่ต้นปีว่า Firefox จะมีโฆษณาในหน้า New Tab เพื่อหารายได้จากหลายๆ ทางมาหล่อเลี้ยงองค์กร หลังจากกลับไปทำการบ้านอยู่นาน วันนี้ Firefox เริ่มแสดงโฆษณาแล้ว (เริ่มต้น 25 ประเทศ ยังไม่มีไทย)
พาร์ทเนอร์ลงโฆษณา 2 รายแรกคือร้านขายยา CVS ของสหรัฐ และเว็บไซต์จองโรงแรม Booking.com โดยทาง Mozilla ยืนยันหนักแน่นว่าโฆษณาเหล่านี้จะไม่ตามรอยผู้ใช้ และจะไม่รบกวนประสบการณ์การใช้งาน เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อความโปร่งใสของอ งค์กร Mozilla ในระยะยาว (นโยบายของ Mozilla)
ที่มา - Mozilla

Firefox, Advertising, Mozilla, Browser
อ่านต่อ...