หลังจากที่ Softcard เริ่มขยายพื้นที่ให้บริการฝั่งร้านค้าไปพลางๆ ระหว่างศึก Apple กับ CurrentC ตอนนี้ทาง Softcard ก็เริ่มเพิ่มจำนวนผู้ใช้ด้วยการรองรับ Windows Phone แล้ว
Softcard ได้เริ่มปล่อยแอพสำหรับ Windows Phone เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ในครั้งนั้นแอพจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องที่ใช้เครือข่าย AT&T เท่านั้น ซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ทาง Softcard ก็ได้เริ่มปล่อยแอพสำหรับเครื่องบนเครือข่าย Verizon แล้วเช่นกัน โดยที่ทาง Softcard ได้ให้สัญญาว่าจะรองรับเครือข่าย T-Mobile ในเวลาถัดมา
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ในไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนแปลงคร ั้งนี้ครับ
ที่มา - Windows Central
Mobile Payment, Softcard, Windows Phone
อ่านต่อ...