หลังจากที่โนเกียได้เปิดตัวแอพ Reading และบริการ e-book บน Windows Phone เมื่อสองปีก่อน ถึงตอนนี้ตัวแอพไม่ได้รับการอัพเดตมาราวสองปี และไมโครซอฟท์ก็ได้ประกาศจะปิดตัวบริการนี้ลงในวันสิ ้นปี 31 ธันวาคมนี้แล้วด้วยเหตุผลว่ามัน "ถึงเวลาแล้ว"
ไมโครซอฟท์ได้ส่งอีเมลประกาศนี้ให้กับผู้ใช้บริการดั งกล่าว โดยเนื้อความในอีเมลได้ระบุว่าผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลด หนังสือที่ได้ทำการซื้อไว้แล้วก่อนวันที่ 31 ธันวาคม หลังจากวันนั้นแล้วตัวแอพจะไม่สามารถซื้อหรือดาวน์โห ลดหนังสือได้อีก และถ้าผู้ใช้ลบแอพออกจากเครื่อง หนังสือทั้งหมดจะสูญหายไป นอกจากนี้ในอีเมลยังระบุอีกว่าข้อมูลสำหรับ Nokia Reading จะถูกลบ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบัญชี Nokia และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจะยังคงอยู่ รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต จะถูกเก็บอย่างปลอดภัยต่อไปโดยโนเกีย
ในอีเมลยังระบุอีกว่าเหตุผลที่ปิดบริการนี้เนื่องจาก ในสโตร์มีแอพอ่านหนังสืออีกหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น Kindle หรือ Audible ต่างจากสมัยที่โนเกียเปิดบริการนี้ขึ้นมาที่ไม่มีแอพ อ่านหนังสือชื่อดังอยู่เลย
ที่มา - Windows Central
E-book, Microsoft, Nokia
อ่านต่อ...