บริษัท Cloud & Heat ผู้ให้บริการพื้นที่กลุ่มเมฆจากเยอรมนีปิ๊งไอเดียแก้ ปัญหาของคน 2 กลุ่มในคราวเดียว ทั้งปัญหาของผู้คนที่ต้องการอากาศอุ่นๆ ภายในบ้านช่วงฤดูหนาว และปัญหาของผู้ดูแลระบบที่ต้องการอากาศเย็นๆ เลี้ยงการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการออกบริการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้แก่บ้า นพักอาศัยที่ต้องการเครื่องทำความร้อนภายในบ้าน
สำหรับผู้คนในประเทศเขตหนาวที่ยังไม่มีเครื่องทำความ ร้อนภายในบ้าน พวกเขาสามารถติดต่อ Cloud & Heat เพื่อให้นำเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาติดตั้งในที่พักของพว กเขาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งตู้กันไฟสำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน (ซึ่งก็ไม่ได้สูงกว่าค่าติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนแบบ ทั่วไปนัก) แต่หลังจากนั้น Cloud & Heat จะรับผิดชอบค่าไฟฟ้าและค่าบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมด สำหรับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Cloud & Heat จะทำหน้าที่แทนเครื่องทำความร้อนคอยสร้างอากาศอุ่นไห ลเวียนภายในบ้านพักอาศัย ส่วนในช่วงที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน ระบบของ Cloud & Heat จะเปลี่ยนความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์ไปอุ่นน้ำในถังกักเก ็บไว้แทน ซึ่งการถ่ายความร้อนผ่านไปยังถังกักเก็บน้ำนี้จะเป็น วิธีการระบายความร้อนให้เซิร์ฟเวอร์ในช่วงฤดูอื่นที่ ไม่ใช่ฤดูหนาวด้วย
สำหรับข้อกังวลของลูกค้าบริการกลุ่มเมฆเครื่องความปล อดภัยของข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่ไปติดตั้งอยู่ในบ้านใ ครก็ไม่รู้ Cloud & Heat ได้ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยว่าข้อมูลทุกอย่างจะถ ูกเข้ารหัสเอาไว้ และมีเพียงเจ้าหน้าที่ของ Cloud & Heat เท่านั้นที่จะสามารถเปิดตู้เซิร์ฟเวอร์ได้
ที่มา - SlashGear
Cloud, Energy, Data Center
อ่านต่อ...