ชิป ARM ที่ประสิทธิภาพดีขึ้นในช่วงหลังทำให้หลายคนเริ่มหวัง ว่าเราจะเห็นชิป ARM ในเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความฝันนี้คงยังห่างไกลเมื่อผู้ให้บริการคลาวด์รา ยใหญ่อย่างอเมซอนกลับระบุว่า ARM ยังพัฒนาไม่เร็วพอ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงต้นทุนรวม
ประเด็นสำคัญ คือ ค่าพลังงานที่อินเทลยังคงสามารถตอบสนองได้ดีกว่า โดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างอเมซอนจำเป็ นต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในระยะยาวมากกว่าราคาต่อชิปเพีย งอย่างเดียว
ARM มีข้อได้เปรียบที่มีชิปกินพลังงานต่ำมากแต่ประสิทธิภ าพชิปก็ต่ำไปด้วย สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ที่ต้องการประสิทธิภาพพลังง านดีๆ แล้วนำซีพียูไปแบ่งขายได้ ความได้เปรียบนี้คงไม่ช่วยให้ ARM บุกศูนย์ข้อมูลได้
ที่มา - Bloomberg
Amazon, ARM, CPU, Cloud Computing, Intel
อ่านต่อ...