โนเกียยุคหลังจากที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังมีธ ุรกิจอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสินค้าของลูกค้าตามบ้านก็ยังไม่มีสินค้าที่เรา เห็นได้ทั่วไป แต่วันนี้โนเกียก็ทวีตว่ากำลังเปิดตัว "อะไรบางอย่าง" ในวันพรุ่งนี้ ที่งาน Slush

หัวข้อที่โนเกียจะขึ้นพูดที่งาน Slush คือ "What's next, Nokia?" โดย Sebastian Nystr

อ่านต่อ...