หลังจากที่ไมโครซอฟท์พยายามขจัดชื่อโนเกียออกจากที่ต ่างๆ มาระยะหนึ่ง วันนี้ความพยายามนั้นก็ประสบผลสำเร็จแล้วด้วยการเปลี ่ยนชื่อซอฟต์แวร์ตัวสุดท้าย ที่หาใช่แอพสำหรับ Windows Phone ไม่ แต่เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์อย่าง Nokia Software Recovery ที่แม้บนหน้าเว็บจะยังคงเป็นชื่อเดิม แต่สำหรับผู้ที่ติดตั้งอยู่แล้วจะได้รับอัพเดตที่เปล ี่ยนชื่อเป็น Lumia Software Recovery
Lumia Software Recovery เป็นโปรแกรมสำหรับกู้คืนการทำงานของเครื่อง ซึ่งใช้แก้ไขอาการผิดปกติของเครื่องที่เกิดจากซอฟต์แ วร์ได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาการเฟืองมรณะ (ขณะที่เครื่องอัพเดตหรือ hard reset จะมีรูปเฟืองสองเฟืองหมุนอยู่บนหน้าจอ ซึ่งผู้ใช้บางคนพบอาการที่เฟืองนี้จะหมุนไปเรื่อยๆ หลายวันไม่มีสิ้นสุด เป็นที่มาของชื่อเฟืองมรณะ), จอฟ้าแบบ soft reset ไม่หาย, Windows พัง, บูทโหลดเดอร์เสียหาย และอื่นๆ ที่ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้
ที่มา - Windows Central
Lumia, Microsoft, Nokia
อ่านต่อ...