ทางการ New York กำลังจะปรับเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเมืองที่ไม่ไ ด้รับความนิยมใช้งานแล้ว มาติดตั้งซุ้มเอนกประสงค์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายส ัญญาณ gigabit Wi-Fi ให้ผู้คนได้ใช้งานกันฟรี
โครงการปรับเปลี่ยนสาธารณสมบัติของ New York ในครั้งนี้มีชื่อว่า LinkNYC ซึ่งจะมีการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญข องเก่าออกและติดตั้งซุ้มเอนกประสงค์ที่ถูกเรียกว่า "Link" ลงไปแทนที่จำนวนกว่า 10,000 จุด โดยไม่เพียงแต่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบ บไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ในซุ้ม Link ยังมีโทรศัพท์ที่ให้บริการโทรภายในประเทศฟรี (ซึ่งก็ใช้บริการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง) มีจุดจ่ายไฟสำหรับให้บริการชาร์จไฟแก่อุปกรณ์พกพา และหน้าแท็บเล็ตติดตั้งฝังอยู่ภายในซุ้มเพื่อให้ผู้ค นสามารถเข้ามาใช้งานค้นหาข้อมูลและติดต่อหน่วยงานบริ การของเมือง New York ตลอดจนสอบถามเส้นทางเพื่อการเดินทางภายในเมืองได้ด้ว ย
ซุ้ม Link นี้จะมีด้วยกัน 2 รุ่น แบ่งตามพื้นที่ติดตั้งใช้งาน โดยรุ่นสำหรับติดตั้งในพื้นที่ย่านการค้าจะมีขนาดใหญ ่กว่าและมีพื้นผิวด้านข้างของตัวซุ้มใช้เป็นพื้นที่ส ำหรับโฆษณา ส่วนรุ่นที่จะใช้สำหรับติดตั้งในพื้นที่ย่านที่พักอา ศัยนั้นจะมีขนาดผอมเพรียวกว่าแบบแรก ทั้งนี้ซุ้ม Link จะสามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมรัศมี 150 เมตร ซึ่งทางเมือง New York ตั้งใจจะติดตั้งซุ้ม Link กระจายเป็นจุดๆ ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถครอบคลุมพื้นที่เมืองทั้ งหมดได้แบบไร้รอยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของ โครงการ LinkNYC นี้จะนำมาจากรายได้จากการโฆษณาผ่านพื้นที่บนซุ้ม Link นั่นเอง โดยผู้พัฒนาโครงการยืนยันว่าจะไม่ต้องมีการนำเงินภาษ ีของชาวเมืองมาใช้เพื่องานนี้เลยแม้แต่น้อย ทั้งนี้คาดกันว่าค่าโฆษณาบนพื้นที่ซุ้ม Link เหล่านี้จะสร้างรายได้ให้ New York เป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 12 ปี
ซุ้ม Link จุดแรกจะถูกติดตั้งและเริ่มให้ใช้งานได้หลังกลางปีหน ้า
ที่มา - The Verge, The Next Web

USA, Public Policy, Internet
อ่านต่อ...