เรื่องการแสดงผลการค้นหาของกูเกิล กลายเป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่อง อย่างก่อนหน้านี้ในประเด็น "สิทธิในการถูกลืม" เพื่อลบผลการค้นหาบนกูเกิลในสหภาพยุโรป แต่ประเด็นล่าสุด ศาลในสหรัฐตัดสินไปในทางตรงกันข้ามกับในสหภาพยุโรป โดยบอกว่าผลการค้นหาของกูเกิลนั้น เป็นเสรีภาพในการแสดงออก (free speech) ทำให้กูเกิลสามารถแสดงผลการค้นหาได้ตามที่บริษัทต้อง การ
เรื่องราวนี้เกิดจากการที่เว็บไซต์ CoastNews ฟ้องร้องกูเกิลว่าแสดงผลการค้นหาอย่างไม่เป็นธรรม เพราะจากการแสดงผลการค้นหาบนกูเกิล CoastNews ถูกแสดงผลในลำดับท้ายๆ ขณะที่ผลการค้นหาบน Yahoo หรือ Bing เว็บไซต์ CoastNews อยู่ในอันดับต้นๆ
ทางกูเกิลก็ยกกฎหมาย Anti-SLAPP (เป็นกฎหมายที่รับรองการกระทำที่ถูกฟ้องร้องว่าเป็นสิ ทธิเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ โดย SLAPP หรือ Strategic Lawsuits Against Public Participation คือการใช้คดีความเป็นกลยุทธในการคุกคามหรือปิดกั้นกา รแสดงออกในที่สาธารณะ) ในการอ้างถึงการแสดงผลการค้นหาของตน ซึ่งศาลก็ได้ตัดสินไปในทิศทางเดียวกับกูเกิล โดยตัดสินว่าการแสดงผลการค้นหานั้น เป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐรับรอง (บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1 ที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการพูดและสิ่งพิมพ์)
ที่มา - Gigaoam
Google, Google Search, Lawsuit, Search Engine,
อ่านต่อ...