ในปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานด้านสา ธารณสุขมากยิ่ง เราเคยเห็นงานวิจัยสร้างหลอดเลือดเทียมด้วยการพิมพ์ 3 มิติมาก่อน มาวันนี้การพิมพ์ 3 มิติสามารถสร้างเนื้อเยื่อตับเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ไ ด้แล้ว
Organovo คือบริษัทเจ้าของแนวคิดนี้ ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติทำให้สามารถสร้างเนื้อเยื่อตับแบบเป็นก้อน 3 มิติของจริงเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการทดสอบยาของ บริษัทผลิตยาได้สำเร็จ การสร้างเนื้อเยื่อตับนี้จะประกอบไปด้วยเซลล์ 3 ประเภทที่พบได้ในตับของร่างกายมนุษย์ โดยเซลล์เหล่านี้จะถูกเครื่องพิมพ์ 3 มิติฉีดขึ้นรูปเพื่อทำการจัดเรียงกันด้วยรูปแบบเฉพาะ อย่างแม่นยำ ซึ่งรูปแบบเฉพาะนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ได้เนื ้อเยื่อที่มีคุณสมบัติการทำงานเช่นเดียวกับตับในร่าง กายจริง
เนื้อเยื่อตับที่ถูกฉีดผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติของ Organovo นี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 42 วัน และสามารถใช้เพื่อการประเมินผลกระทบจากสูตรยาที่ถูกพ ัฒนาขึ้นใหม่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ แบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการใช้เนื้อเยื่อตับเป็นแผ่นแบบ 2 มิติเท่านั้น
Organovo มีเป้าหมายในอนาคตว่าจะพัฒนางานพิมพ์ 3 มิติให้สามารถพิมพ์อวัยวะเทียมได้ทั้งชิ้นเพื่อใช้สำ หรับการปลูกถ่ายให้แก่ผู้เจ็บป่วย โดยในปัจจุบัน Organovo ได้พัฒนางานพิมพ์ 3 มิติเพื่อสร้างเนื่อเยื่อของอวัยวะต่างๆ มากมาย ตั้งแต่กระดูก, หลอดเลือด หรือกระทั่งเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Organovo ก็ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ National Institutes of Health ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้การพิมพ์ 3 มิติสร้างเนื้อเยื่อดวงตาสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับควา มผิดปกติและโรคต่างๆ
ที่มา - Gigaom

3D Printing, Biotechnology, Pharmaceutical
อ่านต่อ...