เมื่อเช้าของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย (ประมาณตีหนึ่งของเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) Microsoft Azure แพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยพบว่าบริการด้านพื้นที่หน่วยความจำ (storage services), เว็บไซต์ (website services) และ Visual Studio Online เกิดปัญหาขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Azure ทั่วโลก และกระทบกับลูกค้าที่มีเครื่องเสมือน (virtual machines) ในทุกภูมิภาค ยกเว้นลูกค้าซึ่งตั้งเครื่องหรือมีบริการไว้ที่ศูนย์ ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น นอกจากจะกระทบกับลูกค้าแล้ว บริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์เอง อย่างเช่นเว็บไซต์ของบริษัท (รวมไปถึงศูนย์ข่าวออนไลน์สื่อมวลชน), Windows Store หรือแม้แต่ Xbox Live ก็ได้รับผลกระทบไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้จำนวนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจทางทว ิตเตอร์สำหรับการล่มในครั้งนี้
จากที่ผมตรวจสอบล่าสุดผ่านทางลิงก์ของไมโครซอฟท์เพื่ อตรวจสอบสถานะ ปัจจุบันบริการต่างๆ กลับมาได้เป็นปกติหมดแล้ว
ที่มา - The Next Web
Microsoft Azure, Microsoft, Cloud Computing
อ่านต่อ...