ยังคงมีปัญหากับบรรดาเมืองต่างๆ ทั่วโลกสำหรับ Uber ที่ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองโตรอนโต เมืองใหญ่ที่มีประชาชนจำนวนมากที่สุดของประเทศแคนาดา กำลังขอคำสั่งศาลเพื่อให้ยุติการให้บริการ Uber ภายในเมืองแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลในการขอคำสั่งศาลครั้งนี้เนื ่องมาจากการให้บริการรถขนส่งที่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต ้องมาตั้งแต่ครั้งเดให้บริการเมื่อปี 2012 นอกจากนี้ผู้ให้บริการขับรถ Uber ยังขาดการฝึกฝน ขาดการดูแลยานพาหนะที่ดี ประกันภัยที่ไม่ครอบคลุม ทั้งยังเพิ่มจำนวนรถยนต์ในท้องถนน ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กังวงว่าบริการดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชน รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขับขี่ด้วย
หลังจากมีแถลงการนี้ออกมา Xavier Van Chau โฆษกของ Uber ออกมาโต้กลับด้วยการแสดงความผิดหวังต่อฝั่งเจ้าหน้าท ี่รัฐฯ ที่พยายามใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อหยุดการก้าวหน้าขอ ง Uber เสียอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ทางบริษัทเองก็ต้องการจะตกลงกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ ฯ เพื่อหาข้อตกลงที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับประชา ชนอยู่
นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ฝั่งเจ้าหน้ายังพูดถึงการคิดราคาแบบเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการใช้งาน (price surging) ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอีกด้วย
ที่มา - Bloomberg
Uber, Canada
อ่านต่อ...