ปัญหาของระบบค้นหาของทวิตเตอร์อย่างที่เราทราบกันดีก ็คือ ไม่สามารถค้นหาทวีตย้อนหลังนานๆ ได้ แต่ในทวิตเตอร์เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ สามารถค้นหาทวีตต่างๆ ย้อนหลังได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลาแล้ว โดยในเชิงวิศวกรรม ทวิตเตอร์ได้ปรับปรุงระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
- Modularity: แบ่งระบบเป็นส่วนๆ เพราะมีระบบค้นหาตามเวลาจริงอยู่เดิมแล้ว
- Scalability: ระบบต้องรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพราะข้อมูลมากกว่าระบบค้นหาตามเวลาจริงถึงร้อยเท่า
- ความประหยัด: เนื่องจากระบบค้นหาตามเวลาจริงเก็บข้อมูลในแรมหมด ระบบค้นหาทวีตเก่าจึงต้องออกแบบใหม่ให้มีราคาถูกลง
- ระบบต้องใช้งานง่าย
- มีพัฒนาทีละส่วน โครงการค้นหาทวีตทั้งหมด มีการริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2012 โดยเริ่มจากทวีตที่ได้รับความนิยมที่สุดสองพันล้านทว ีตแรก
จากที่ลองค้นหาทวีตดูก็พบว่าสามารถค้นหาทวีตเก่าๆ ได้จริง หลังจากนี้เชื่อว่าการขุดทวีตมากล่าวถึงคงจะเป็นอะไร ที่สนุกมากขึ้น
ที่มา - Twitter
Twitter
อ่านต่อ...