กูเกิลเริ่มใช้มาตรการจูงใจให้เว็บไซต์ต่างๆ ทำเว็บที่เหมาะกับการดูบนอุปกรณ์พกพา โดยแปะป้ายคำว่า mobile-friendly ในหน้าผลการค้นหา เพื่อแจ้งเตือนผู้ชมเว็บไซต์ล่วงหน้าว่าเว็บดังกล่าว เหมาะกับอุปกรณ์พกพาหรือไม่

กูเกิลให้คำแนะนำแบบสั้นๆ ว่าเว็บที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาไม่ควรนำเนื้อหาไปฝังใ น Flash, ตรวจเช็คข้อความว่ามีขนาดพอเหมาะกับอุปกรณ์พกพา และผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนจอในแนวขวางเพื่ออ่านข้อความใ ห้ครบบรรทัด,

อ่านต่อ...