หลังจากที่ได้ออก Ubuntu 14.10 แล้ว ก็มาถึงกำหนดการปล่อย Ubuntu 15.04 Vivid Vervet แล้ว ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

  • Alpha 1 - December 18th
  • Alpha 2 - January 22nd
  • Feature Freeze - February 19th
  • Beta 1 - February 28th
  • UI Freeze - March 12th
  • Final Beta - March 26th
  • Kernel Freeze - April 9th
  • Release Candidate - April 16th
  • Ubuntu 15.04 Final - April 23rd

ที่มา - OMG Ubuntu

Ubuntu, Linux
อ่านต่อ...