หลายเดือนมาแล้วที่ Google เปิดให้ใช้งาน Google Maps Embed API ทำให้การฝังภาพแผนที่ Google Maps ลงในหน้าเว็บทำได้ง่ายๆ หากแต่ยังมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถฝังภาพ Google Street View อันเป็นส่วนหนึ่งของ Google Maps ให้แสดงผลบนหน้าเว็บโดยตรงได้ ทว่าตอนนี้ Google ได้ปรับปรุง API ดังกล่าวและทลายข้อจำกัดนั้นแล้ว
ไม่เพียงแต่ภาพถ่าย Google Street View ที่ได้มาจากการเก็บภาพโดยรถยนต์ถ่ายภาพของ Google เองเท่านั้น แต่การฝังภาพถ่าย Photo Sphere ที่มีคนอัพโหลดขึ้นให้ชมได้แบบสาธารณะก็ทำได้เช่นกัน
การฝังภาพถ่ายเหล่านี้อาศัยการระบุข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด หรือเลขรหัสประจำภาพพาโนรามาเพื่อกำหนดพิกัดสถานที่ท ี่จะปรากฏในภาพ ร่วมด้วยข้อมูลการทิศทางการหันหน้าและมุมก้ม/เงย เป็นชุดข้อมูลกำกับภาพที่จะแสดงบนเว็บให้ถูกต้องตามม ุมมองที่ผู้ใช้ต้องการ อันเป็นเทคนิคเดียวกันเมื่อต้องการใช้งาน Street View Service ใน Google Maps JavaScript API v3
ใครอยากแบ่งปันภาพวิวอะไรกันบ้าง?
ที่มา - Google Geo Developer Blog

Google Street View, Google, API, Photo
อ่านต่อ...