Google เพิ่มบริการใหม่ Google Contributor เป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเว็บไซต์ ด้วยการจ่ายเงินเพื่อเข้าเว็บอ่านเนื้อหาได้โดยไม่มี โฆษณามากวนใจ
Google บอกว่านี่เป็นบริการที่มุ่งหมายเพื่อทดลองช่องทางการ หาเงินสนับสนุนให้แก่เว็บไซต์ โดยการเปิดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสนับสนุนเงินแก ่เว็บที่พวกเขาเข้าไปเสพเนื้อหาได้ผ่านการจ่ายเงินเด ือนละ 1-3 ดอลลาร์ โดยภายหลังจากที่ผู้ใช้กดเลือกอัตราค่าบริการที่พอใจ แล้ว เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บใดที่ร่วมโครงการ Google Contributor เงินค่าบริการนั้นก็จะถูกแบ่งเพื่อจ่ายไปให้เว็บไซต์ นั้นๆ ทั้งนี้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ที่ร่วมโครงการก็จะไม่มีก ารแสดงโฆษณาของ Google บนเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด หากแต่พื้นที่สำหรับโฆษณาบนเว็บนั้นจะแสดงข้อความขอบ คุณผู้ใช้ที่ร่วมสนับสนุนเงินให้แก่เว็บ
Google จะหักเงินค่าบริการจากผู้ใช้โดยอ้างอิงจากการตั้งค่า บัญชี Google ของผู้ใช้เองว่าจะจ่ายเงินอย่างไร ส่วนการส่งต่อเงินค่าบริการให้แก่เว็บที่ร่วมโครงการ นั้น Google จะอาศัยข้อมูลจากบัญชีโฆษณาที่เว็บไซต์เหล่านั้นเปิด ใช้งานกับ Google
Google Contributor นี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ โดยมีเว็บไซต์แนวร่วมแล้ว 10 ราย ซึ่งรวมถึง Mashable, Imgur, WikiHow และ Science Daily เป็นต้น การบริการยังเป็นแบบวงจำกัดเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริก าที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น
ที่มา - GigaOm

Google, Website,
อ่านต่อ...