คนที่มีกล้องเว็บแคม หรือกล้องวงจรปิดแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ควรอ่าน ข่าวนี้ให้ดี เพื่อจะได้ดูแลระวังกล้องของตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เหมือนเจ้าของกล้องวงจรปิดนับหมื่นตัวจากทั่วทุกมุมโ ลกที่โดนผู้ไม่หวังดีทำการแฮคดึงเอาภาพไปแสดงบนเว็บไ ซต์ในประเทศรัสเซีย
เว็บไซต์ที่นำเอาภาพที่แฮคได้จากกล้องไปเผยแพร่นั้นเ ปิดให้เข้าชมมานานราว 1 เดือนแล้ว โดยมีรายงานข่าวระบุว่ามีกล้องในสหรัฐอเมริกามากกว่า 4,000 ตัว ถูกแฮคสัญญาณภาพ ส่วนในฝรั่งเศสนั้นโดนแฮคไปราว 2,000 ตัว ทั้งยังมีกล้องในสหราชอาณาจักรอีกมากกว่า 500 ตัวที่อยู่ในข่ายโดนแฮค ส่วนที่เหลือนั้นอยู่กระจัดกระจายในอีกหลายประเทศทั่ วโลก ทั้งนี้สัญญาณภาพที่โดนดึงไปมีทั้งภาพจากกล้องภายในบ ้านที่ใช้สำหรับจับตาดูเด็กทารก, กล้องภายในสำนักงาน, ร้านค้า และอาคารสถานที่หลากหลายแห่ง
ทั้งนี้แหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ดูแ ลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ติดต่อ Sky News และเปิดเผยว่า สาเหตุที่กล้องวงจรปิดถูกแฮคได้เป็นจำนวนมากนั้นมาจา กการไม่ใส่ใจเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้งาน (หรือตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป) และนี่เองคือเบื้องหลังการการสร้างเว็บไซต์นี้ที่ต้อ งการให้เกิดการตื่นตัวของผู้คนเรื่องการระวังรักษาคว ามเป็นส่วนตัว และหันมาใส่ใจในการปกป้องข้อมูลตนเองในขณะใช้งานกล้อ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม ยิ่งขึ้น เพราะนี่คือทางเดียวที่จะปลุกให้สื่อหลักได้ช่วยกระต ุ้นผู้คนให้หันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจัง
แม้จะเริ่มมีหน่วยงานในบางประเทศที่พยายามติดต่อทางก ารรัสเซียเพื่อเร่งหาตัวการและปิดเว็บไซต์นี้อ่ย่างร วดเร็วแต่ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ยังบอก อีกว่าทางเดียวที่เว็บนี้จะถูกปิดลง ก็ต่อเมื่อกล้องทุกตัวที่โดนแฮคถูกตั้งรหัสผ่านใหม่อ ย่างรัดกุมแล้วเท่านั้น
ที่มา - Sky News
Camera, Hacking, Privacy, Russia, Security
อ่านต่อ...