Moleskine จับมือกับ Adobe ออกสมุดโน้ตรุ่นพิเศษ Moleskine Smart Notebook, Creative Cloud connected ที่สามารถใช้แอพถ่ายภาพจากสมุดแล้วแปลงไฟล์เป็น SVG เก็บลงพื้นที่กลุ่มเมฆ Creative Cloud ได้ทันที
สมุดโน้ตรุ่นนี้เหมาะสำหรับนักวาดภาพหรือนักออกแบบที ่นิยมการวาดภาพลงกระดาษจริง แต่ก็ต้องการนำภาพไปแต่งต่อผ่านโปรแกรมต่างๆ ซึ่งการเก็บลง Creative Cloud ช่วยให้นำไปใช้งานต่อในแอพของ Adobe เอง รวมถึงแอพอื่นๆ ที่เชื่อมกับ Creative Cloud SDK ได้ง่าย
สมุดโน้ตรุ่นนี้เป็นขนาดมาตรฐาน Moleskine หนา 160 หน้า แต่มาพร้อมกับปกลายพิเศษ Creative Cloud ราคาขายอยู่ที่ 32.95 ดอลลาร์ ตัวแอพ Creative Cloud connected ยังมีเฉพาะรุ่น iPhone เท่านั้น
ที่มา - MoleskineAdobe, Creative Cloud, Mobile App, Moleskine
อ่านต่อ...