มีรายงานจากผู้ใช้งาน Nexus 6 ว่าพบ LED ซ่อนอยู่หลังลำโพงด้านบนหน้าจอของเครื่อง โดย LED ที่ฝังตัวมานี้สามารถเปล่งแสงสีแดง น้ำเงิน หรือเขียวก็ได้
ที่แปลกคือ LED ตัวนี้ถูกปิดการทำงานมาโดยค่าเริ่มต้น หมายความผู้ใช้จะไม่สามารถใช้มันสำหรับการแจ้งเตือนน อกเหนือจากการเตือนด้วยเสียงหรือการสั่นได้ในโหมดเงี ยบ และที่สำคัญ การใช้ LED ช่วยแจ้งเตือนมีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาทา งการได้ยิน
อย่างไรก็ดี มีผู้ใช้พบวิธีที่จะทำให้แอพ Light Flow สามารถทำงานกับ LED นี้ได้ โดยที่แอพตัวนี้รองรับการทำงานบน Android Lollipop และต้องทำงานบนเครื่องที่ผ่านการรูทแล้ว โดยแอพ Light Flow จะช่วยผู้ใช้ให้สามารถสั่ง LED ตัวนี้ทำงานด้วยสีต่างๆ เมื่อมีการเตือนต่างกันไปได้
ปัจจุบันดูเหมือนว่าทางกูเกิลได้ถอนความสามารถของการ แจ้งเตือนด้วย LED ออกจาก Android Lollipop ไปแล้ว ทำให้การแจ้งเตือนด้วย LED บนไม่สามารถใช้ได้ในรูปแบบเดียวกับการเตือนด้วยเสียง และการสั่นนอกจากว่าทางผู้ผลิตอุปกรณ์จะใส่มันเพิ่มเ ข้ามาในอุปกรณ์เอง ส่งผลให้ในกรณีของ Nexus 6 ที่ใช้ Android แบบไม่ปรับแต่นั้นผู้ใช้ต้องไปพึ่งพาแอพจากนักพัฒนาภ ายนอกเพื่อเข้าถึงความสามารถดังกล่าว

ที่มา -