Disney Research เผยแพร่งานวิจัยที่นำเอาเทคโนโลยีสำหรับการชมสื่อบัน เทิง 4 มิติ มาสู่อุปกรณ์เพื่อการรับชมสื่อภายในบ้าน ด้วยโครงการ FeelCraft ที่รวบรวมไลบรารีรูปแบบการสร้างระบบสัมผัสตอบสนองต่อ ผู้ชมที่สามารถนำไปใช้ได้กับฮาร์ดแวร์หลากหลายประเภท
FeelCraft เป็นซอฟต์แวร์ plug-in ที่จะช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลไฟ ล์รูปแบบการตอบสนองทางสัมผัสที่ Disney จัดไว้เป็นไลบรารีได้สะดวกยิ่งขึ้น ทีมวิจัยระบุว่ามีการทำรูปแบบการตอบสนองทางสัมผัสเอา ไว้ถึง 50 รูปแบบ เป็นต้นว่า การตกจากที่สูง, การขี่ม้า, การโดนฟัน, ฝนตก, การเดิน ฯลฯ
ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากไลบรารีนั้น สามารถปรับค่าเฉพาะของรูปแบบการตอบสนองให้สัมพันธ์กั บเนื้อหาในสื่อได้ ตัวอย่างเช่น การตอบสนองทางสัมผัสสำหรับการขี่ม้า ที่จะมีการส่งแรงกดหรือการสั่นสู่ร่างกายผู้ชมนั้น สามรารถปรับความถี่ของการกดหรือการสั่นให้สัมพันธ์กั บความเร็วในการเดินหรือวิ่งของม้าในภาพยนตร์ที่ผู้ชม กำลังรับชมอยู่ได้ ทั้งยังสามารถปรับทิศทางของรูปแบบการตอบสนองทางสัมผั สได้ เป็นต้นว่าการสร้างแรงกดจากพนักพิงของเก้าอี้สู่แผ่น หลังของผู้ชมเพื่อประกอบฉากการโดนฟันในเกมนั้น อาจสร้างแรงกดเป็นจุดไล่จากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน หรือเป็นทิศทางอื่นก็เลือกปรับได้อย่างอิสระ
การใช้งาน FeelCraft นั้นสามารถนำไปใช้ได้กับฮาร์ดแวร์หลากหลายประเภท Disney ยกตัวอย่างว่านำไปใช้งานกับเก้าอี้พิเศษที่มีระบบการ ตอบสนองทางสัมผัส หรือใช้กับเสื้อกล้ามที่มีตัวกระตุ้นระบบสัมผัสอยู่ใ นตัว หรือใช้งานกับแท็บเล็ตก็ได้ทั้งนั้น ทั้งนี้การเรียกใช้งาน FeelCraft เพื่อสั่งการอุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันก็ทำได้ ดังเช่นที่ Disney สาธิตในวิดีโอท้ายข่าวทำให้เห็นว่าการเล่นวิดีโอเกมโ ดยผู้ใช้คนหนึ่ง สามารถสร้างการตอบสนองทางสัมผัสให้แก่เพื่อนที่นั่งช มอยู่บนเก้าอี้ชนิดพิเศษพร้อมกันหลายคนได้ในคราวเดีย วกัน
Disney นั้นคุ้นเคยกับการใช้งานระบบสัมผัสเพื่อการรับชมสื่อ เป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากระบบภาพยนตร์ 4 มิติในสวนสนุกของ Disney เอง แต่งานวิจัย FeelCraft นี้จะเป็นการดึงเอาความช่ำชองของ Disney ออกมาสู่วงกว้างที่จะเปิดโอกาสให้นักพัฒนาภายนอกได้เ ข้าถึงเทคโนโลยีนี้และนำมันไปผสานกับสื่อรูปแบบผสมจำ นวนมากได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์, เพลง หรือวิดีโอเกม
ที่มา - , เอกสารงานวิจัย

Disney, Research,
อ่านต่อ...