สหภาพยุโรปต้องการจะให้ Google แยกบริการค้นหา Google Search ออกมาเป็นบริการเดี่ยวโดยไม่ต้องพ่วงบริการอื่นของ Google เพื่อลดการผูกขาดทางการค้าที่ Google มีเหนือตลาดยุโรป
สภาพการณ์ที่หลายฝ่ายในยุโรปแสดงความวิตกว่า Google มีอิทธิพลเหนือการแข่งขันบริการทางอินเทอร์เน็ตเกินไ ปนั้น เกิดจากความนิยมใช้บริการค้นหา Google Search สูงกว่า 90% ในหมู่ผู้ใช้ในยุโรปเอง ซึ่งในการใช้งานผู้ใช้ก็จะได้รับข้อเสนอให้ใช้งานผลิ ตภัณฑ์และบริการอื่นของ Google แถมพ่วงมาด้วยตลอด
Google นั้นโดนสหภาพยุโรปเพ่งเล็งในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการผูกขาดทางการค้า ทั้งยังมีประเด็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งในประเด็นหลังก็เพิ่งมีคำสั่งเกี่ยวกับ "สิทธิ์ที่จะถูกลืม" บังคับใช้งานเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ที่มา - Reuters
EU, Google Search, Google
อ่านต่อ...