Banana Pi โครงการคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราคาถูกรูปแบบเดียวกับ Raspberry Pi แต่ใช้ชิป Allwinner A20 แทนออกสินค้าใหม่อีกสองรุ่นในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ตัวแรกคือ Banana Pro ที่ปรับปรุงจาก Banana Pi เดิม เห็นได้ชัดว่าโครงการพยายามเดินรอยตาม Raspberry Pi โดยเลิกใช้พอร์ต RCA สำหรับต่อโทรทัศน์แต่เปลี่ยนเป็นแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรแทน หัวต่อ IO ต่างๆ ก็ปรับเป็น 40 ขาเท่ากับ RPi B+ และปรับไปใช้ micro SD เช่นเดียวกัน แต่ที่ต่างออกไปคือ Banana Pro จะรองรับ Wi-Fi ในตัวแล้ว

ผมสำรวจราคาพบว่ามีขายแล้วที่ราคา 68.8 ดอลลาร์ แพงกว่า Banana Pi ที่ราคาลดลงมาเหลือ 42 ดอลลาร์ในช่วงหลัง
ที่มา - LeMaker
อีกตัวหนึ่งคือ BPi-R1 บอร์ตเราเตอร์ท่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Banana Pi โดยตรง ต่างกันที่มีสวิตช์อีเธอร์เน็ต 5 พอร์ตติดตั้งมาในตัวจึงสามารถทำงานเป็นเราเตอร์ได้เต ็มรูปแบบ พร้อมกับ Wi-Fi ในตัวอีกเช่นกัน นอกจากนี้พอร์ต SATA ยังเป็นแบบเต็มมีช่องจ่ายไฟในตัวทำให้สามารถเสียบฮาร ์ดดิสก์ลงไปได้ทันที
ก่อนหน้านี้ Banana Pi มีลินุกซ์ OpenWRT ของตัวเองแล้ว การใช้ BPi-R1 เป็นเราเตอร์ประจำบ้านคงทำได้ไม่ยากนักหากต้องการหน้ าเว็บของ OpenWRT หรือหากใช้ลินุกซ์ปกติแล้วจะคอนฟิกเองทั้งหมดก็ทำได้ อยู่ดี

ราคาขายปลีกอยู่ที่ 71 ดอลลาร์ขึ้นไป น่าสนใจกว่า Banana Pro พอสมควร
ที่มา - Banana Pi
ตัวสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวกับตัวอื่นๆ นักคือ BPi-D1 โมดูลกล้องที่เป็นคอมพิวเตอร์ในตัว โดยตัวกล้องต่อตรงกับชิป AK3918 สัญญาณนาฬิกา 400 MHz สามารถถ่านวิดีโอที่ความละเอียด 720p มีวงจรรับแบตเตอรี่ Li-ion ในตัว พร้อมไมโครโฟนในตัว ตัวกล้องเป็นลินุกซ์ทำให้สามารถพัฒนาฟังก์ชั่นเพิิ่ม เติมได้ แต่ไม่มีข้อมูลว่าจะเปิดเผยซอร์สของเคอร์เนลเหมือนชิ ป Allwinner หรือไม่
ราคาประมาณ 40 ดอลลาร์
ที่มา - Banana Pi

Banana Pi, China, Raspberry Pi, Embedded, Hardware
อ่านต่อ...