กลับมาอีกครั้งกับงานแยกชิ้นส่วนจาก iFixit เป้าหมายในครั้งนี้เป็น Nexus 6 ที่ออกมาได้สักพักแล้ว ผลจากการแยกชิ้นส่วนพบว่าการประกอบใช้สกรูเป็นหลักแล ะใช้กาวบ้างในบางชิ้นส่วน ซึ่งข้อดีของ Nexus 6 อยู่ที่การใช้หน้าสัมผัสและขั้วต่อของสายที่เปลี่ยนไ ด้ง่าย สกรูที่ใช้ยึดส่วนต่างๆ มีเพียงขนาดเดียว แม้จะเป็นขนาด T3 ที่ไม่ค่อยถูกใช้ในงานอื่นแต่ก็ทำให้ไม่ต้องเตรียมอุ ปกรณ์มากชิ้น และการใช้สกรูเป็นหลักทำให้ซ่อมได้ง่ายเมื่อเทียบกับ การใช้เขี้ยวล็อกและกาว
ในส่วนของจุดด้อยนั้นพบว่าแบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนโดย ผู้ใช้ไม่ได้นั้นแม้จะแกะเครื่องออกมาแล้วแต่ก็ยังถู กยึดเอาไว้ด้วยกาว แม้จะเปลี่ยนได้แต่ก็ยังทำให้การแกะทำได้ยากขึ้น และชิ้นส่วนบางส่วนเช่นตัวสั่น ช่องซิม ลำโพง พอร์ต USB ถูกบัดกรีลงบนบอร์ดโดยตรงและทำให้การเปลี่ยนทำได้ยาก สุดท้ายคือแผงรับการสัมผัสถูกรวมเข้ากับหน้าจอ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหน้าจอที่เสียหายสูงขึ้น แต่ก็ทำให้การประกอบหน้าจอทำได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ Nexus 6 ได้คะแนนการซ่อมอยู่ที่ 7/10 ครับ ขณะที่รุ่นก่อนหน้าอย่าง Nexus 5 ได้คะแนนมากกว่าเล็กน้อยที่ 8/10

ดูภาพและขั้นตอนการแกะแยกชิ้นส่วนได้จากที่มาครับ
ที่มา -