เมื่อครั้งกูเกิลอัพเดต Google Play Services 6.5 นอกจากจะมีฟีเจอร์ตามที่ข่าวรายงานมา ยังมีฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยที่ถูกปรับปรุงให้ใช้งา นง่ายขึ้นอย่าง Smart Lock ที่ถูกอัพเดตมาพร้อมกันด้วย
ฟีเจอร์ Smart Lock อันใหม่ที่มาพร้อมกับ Google Play Services 6.5 ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกับ Android Lollipop ช่วยให้ผู้ใช้งานที่ตั้งค่าล็อกหน้าจอไว้ สามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้สะดวกขึ้นตามสถานที่ที่เล ือกได้เอง โดยเริ่มต้นระบบจะตั้งให้สามารถใช้ได้กับที่ทำงาน และที่บ้าน แต่สามารถเพิ่มเข้าไปด้วยตัวเองได้
ตัวระบบอยู่ในหมวดตั้งค่าของ Smart Lock เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการใช้งานการปลดล็อกผ่านอุปกรณ ์บลูทูธ (Trusted devices) และการปลดล็อกด้วยใบหน้า (Trusted face) โดยจะเป็นเมนูชื่อว่า Trusted places โดยอิงจากพิกัดบน Google Maps นั่นเอง
เท่าที่สังเกตดูจากในภาพประกอบ น่าจะใช้ข้ามการล็อกเครื่องได้ในระยะประมาณ 100 เมตรจากสถานที่ที่เลือกไว้ครับ
ที่มา - Android Police
Google, Lollipop, Security
อ่านต่อ...