LINE ประกาศสถิติครึ่งปีของ LINE Creators Market ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถทำสติกเกอร์ขายได้ พบว่าเพียงครึ่งปีสามารถทำรายได้รวม 3,590 ล้านเยน หรือประมาณหนึ่งพันล้านบาท โดยเป็นส่วนแบ่งให้กับผู้วาดเฉลี่ย 50% ขณะที่จำนวนผู้ที่สมัครเข้ามาวาดสติกเกอร์เพิ่มขึ้นเ รื่อยๆ จนตอนนี้มีถึง 270,000 คนแล้ว และมีสติกเกอร์ขายอยู่ตอนนี้กว่า 30,000 ชุด
สถิตินี้นับถึงวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รายได้เฉลี่ยของสิบอันดับแรกสูงถึง 36.8 ล้านเยน และลดหลั่นลงมา โดยจำนวนสติกเกอร์ที่มียอดขายเกินล้านเยนมีอยู่ทั้งห มด 2.3%
แถวๆ นี้ใครทำสติกเกอร์ขายกันบ้างมาแนะนำตัวกันได้ครับ
ที่มา - LINE

LINE
อ่านต่อ...