Uber ยังคงมีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างต่อเน ื่อง หลังจากเพิ่งมีผู้บริหารหลุดมาว่า "ติดตามใครก็ได้ที่ใช้บริการ" ไม่กี่วัน ก็โดนซ้ำจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยว่าแอพ Uber นั้นเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมาก
Joe Giron นักวิจัยด้านความปลอดภัยจากรัฐแอริโซนาได้นำแอพ Uber บนแอนดรอยด์มาแยกส่วน และพบว่ามีรายการเรียกข้อมูลจากตัวเครื่องจำนวนมากที ่ดูแล้วน่าจะไม่เกี่ยวกับการให้บริการ ตั้งแต่การเข้าถึงโทรศัพท์ ประวัติการโทร และส่งข้อความ ประวัติการใช้ Wi-Fi รวมถึง Device ID ที่มักถูกใช้ในการโฆษณาแบบระบุตัวตน หรือแม้แต่กล้องก็ด้วย
หลังจาก Giron ติดต่อไปยัง Uber ก็ได้คำตอบกลับมาว่า การอนุญาตให้ Uber เข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi และกล้องนั้น เพื่อให้แอพสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้ ซึ่งการใช้กล้องนั้น Uber บอกว่าสำหรับใช้ถ่ายบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มช่องทางจ่าย เงินเข้าไปในระบบได้ง่ายขึ้น แต่นักวิจัยบอกว่าน่าจะอนุญาตให้ใช้แบบครั้งเดียว และปิดการเข้าถึงไปเลยจะดีกว่า
หลังจากได้คำตอบมาบางส่วนแล้ว Giron มีแผนจะทำวิจัยต่อไปเพื่อดูว่า Uber เก็บข้อมูลแล้วนำไปใช้อย่างไรต่อไป
ที่มา - Re/code
Privacy, Security, Uber
อ่านต่อ...