ให้หลังการวางขายของ iPhone 6 และ 6 Plus ที่เพิ่มขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิม Pocket ผู้พัฒนาแอพสำหรับเก็บคอนเทนต์มาอ่าน-ดูทีหลังก็ออกมาบอกว่า หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นของ iPhone นั้นได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปด้วย
เท้าความก่อนเข้าเรื่องว่าเมื่อครั้ง iPhone 5s อัตราการใช้งานอุปกรณ์เพื่ออ่านเนื้อหาสำหรับคนที่มี ทั้ง iPhone และ iPad จะอยู่ที่ iPhone 5s 55% และ iPad 45% แต่หลังการมาของ iPhone 6 ตัวเลขดังกล่าวเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยคนที่อัพเกรดเป็น iPhone 6 ใช้เวลามากขึ้นเป็น 72% ส่วน iPhone 6 Plus นั้นมากขึ้นไปอีกที่ 80% ใกล้เคียงกับของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์จอใหญ่
นอกจากจะใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากขึ้นแล้ว การที่จอใหญ่ยังทำให้ผู้ใช้อ่านเนื้อหามากขึ้นอีกด้ว ย โดยผู้ใช้ iPhone 6 อ่าน-ดูเนื้อหาเพิ่มขึ้น 33% ส่วน iPhone 6 Plus นั้นเพิ่มขึ้นถึง 65% ด้ัวยกัน และยังทำให้ใช้งาน iPad ลดลงตามลำดับอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ Pocket พบได้แก่ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอใหญ่จะดูวิดีโอมากขึ้น พกใช้งานเพียงเครื่องเดียว แต่จะมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ เช่นถือมาใช้งานในรถไฟฟ้าน้อยลง ด้วยขนาดตัวเครื่องที่พกยากขึ้นนั่นเอง
ที่มา - Pocket
Pocket, iPhone 6, Mobile App
อ่านต่อ...