ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (หรือ กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (หรือ กสท.) ทวีตผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของท่าน (@DrNateeDigital) ว่าทาง กสท. ได้เดินเรื่องไปยังช่องต่าง ๆ ที่ใช้คลื่น UHF ในการออกอากาศระบบทีวีอนาล็อก เพื่อดำเนินการขอคลื่นคืน
สำหรับสาเหตุที่ต้องขอคลื่นที่ใช้ออกอากาศระบบ UHF คืน เนื่องจากทาง กสท. ต้องการขยายความถี่ของคลื่นให้เพียงพอต่อการออกอากาศ ทีวีดิจิตอล ซึ่งปกติแล้ว ช่องต่าง ๆ มักจะใช้คลื่น VHF ยกเว้นแค่ Thai PBS ที่ใช้คลื่น UHF อย่างเดียว จึงเจรจากับทาง Thai PBS เพื่อทำการขอคลื่นคืน
ทาง Thai PBS เองก็ตอบรับข้อเสนอนี้อย่างดี และเซ็น MoU กับทาง กสท. เป็นที่เรียบร้อย โดยเนื้อหาใน MoU ฉบับนี้คือ ทาง Thai PBS จะนำร่องยกเลิกการออกอากาศในระบบทีวีอนาล็อก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านในระบบทีวีดิจิตอล โดยในระยะแรกจะยกเลิกการออกอากาศในบริเวณที่สามารถออ กอากาศทีวีดิจิตอลได้แล้ว และประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปรับชมในระบบทีวีดิจิตอล
ส่วนข้อแลกเปลี่ยนที่ กสทช. ให้ในสัญญานี้มีอยู่ 2 อย่างคือ ทาง กสท. อนุญาตให้ทาง Thai PBS ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลจำนวน 1 โครงข่าย และทาง กสท. อนุญาตให้ทาง Thai PBS ออกอากาศช่องระดับ HD อีก 2 ช่อง โดยช่องแรกนำร่องออกอากาศไปแล้วคือ Thai PBS HD ช่องที่ 3 ส่วนอีกช่องนั้น ทางรองประธาน กสทช. กล่าวว่า อีกช่อง จะเป็นช่องสำหรับเด็ก เยาวชน
จากการลง MoU ดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการดำเนินการเพื่อเป ลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ระบบทีวีดิจิตอลในประเทศไ ทยให้เร็วขึ้นครับ
ที่มา: @DrNateeDigital
1. กสท. ได้ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF เป็นคลื่นความถี่หลักสำหรับทีวีดิจิตอล สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
2. การใช้งานคลื่นความถี่ในยุคอนาล็อกส่วนใหญ่เป็นการใช ้ย่าน VHF ยกเว้นกรณีของสถานีโทรทัศน์ TPBS ใช้ความถี่ย่าน UHF #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
3. เมื่อ กสท. ตกลงใจใช้ย่าน UHF เป็นคลื่นความถี่หลักสำหรับทีวีดิจิตอล จึงได้เริ่มการพูดคุยกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ TPBS #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
4. เพื่อให้มีคลื่นความถี่เพียงพอในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ดิจิตอล จำเป็นต้องมีการคืนคลื่นความถี่ที่มีการใช้ในทีวีอนา ล็อกของ TPBS #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
5. การพูดคุยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารส ถานีโทรทัศน์ TPBS จนนำไปสู่ข้อตกลง MoU ระหว่าง กสท. กับ TPBS #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
6. ข้อตกลง MoU เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปส ู่ดิจิตอล โดย TPBS จะมีการนำร่องยุติทีวีอนาล็อก #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
7. การยุติทีวีอนาล็อกของ TPBS จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการออกอากาศระบบดิจิตอลแล้ ว และ ปชช. ส่วนใหญ่รับบริการทีวีดิจิตอล #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
8. ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยให้ TPBS เป็นผู้นำร่องการยุติระบบอนาล็อกในพื้นที่ที่มีความพ ร้อมก่อน #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
9. เพื่อแลกกับการที่ TPBS คืนคลื่นความถี่ UHF เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล กสทช. ก็จะอนุญาตให้ TPBS ให้บริการโครงข่าย 1 โครงข่าย #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
10. นอกจากนี้ยังอนุญาตช่อง TPBS ได้รับอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับการออกอากาศทีวีดิจิต อลคุณภาพ HDTV อีกจำนวน 2 ช่อง #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
11. โดยช่องแรกเป็นช่อง TPBS ซึ่งจะมีการออกอากาศคู่ขนานกับช่องอนาล็อกปัจจุบัน ไปจนกว่าจะมีการยุติระบบอนาล็อกทั่วประเทศ #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
12. และช่องที่สองเป็นช่อง TPBS-2 ในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่องรายการประเภทบริการสาธารณะโดยเน้นเนื้ อหารายการสำหรับเด็ก เยาวชน #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
13. ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ กสท. มีคลื่นความถี่เพียงพอในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล ครับ #TH DTTV
— Dr.Natee Sukonrat (@DrNateeDigital) 27 พฤศจิกายน 2014
Thai PBS, Digital TV, NBTC
อ่านต่อ...