ประเทศที่มีปริมาณการบล็อกเว็บสูงๆ แม้จะมีรายงานว่าบล็อกเว็บต่างๆ แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงรายงานว่าการบล็อกเว็บเหล่านั้นสามารถกันไม่ให ้คนเข้าเว็บได้จริงแค่ไหน แต่ในปี 2011 ล็อกไฟล์ของเครื่องพรอกซี่ Blue Coat SG-9000 จำนวน 7 เครื่องที่ทำงานอยู่ในประเทศซีเรียก็หลุดออกมาสู่โลก ภายนอก ทำให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์กระบวนการบล็อกเว็บได้ล ะเอียดกว่าเดิมมาก และตอนนี้ทีมวิจัยก็รายงานบทวิเคราะห์เรื่องนี้นำเสน อในงาน Internet Measurement Conference 2014
รายงานแสดงให้เห็นว่าซีเรียใช้เทคนิคการบล็อคเว็บหลา ยรูปแบบ เช่น บล็อกไอพีโดยตรงของอิสราเอลทั้งประเทศ, บล็อคโดเมนบางกลุ่ม, และบล็อคคำสำคัญบางคำเช่นคำที่เกี่ยวข้องกับการหลบหล ีกการบล็อคเว็บ
เรื่องน่าแปลกใจของซีเรียคือในล็อกไฟล์แสดงว่าซีเรีย ไม่ได้บล็อคทั้งทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก แต่เลือกบล็อคเฉพาะบางหน้าเท่านั้น (ปี 2011 ทางเฟซบุ๊กยังไม่ได้เข้ารหัสทั้งเว็บแบบทุกวันนี้ แต่เริ่มช่วงปลายปี 2012) นอกจากนี้การทำงานของไฟร์วอลล์แต่ละเครื่องยังต่างกั นเล็กน้อย โดยไฟร์วอลล์เครื่องหนึ่งถูกตั้งให้บล็อค Tor อยู่หลายวันในล็อกไฟล์โดยที่เครื่องอื่นๆ ไม่มีการบล็อค
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นปริมาณการเข้าใช้เว็บของชาวซีเร ีย ห้าอันดับแรก ได้แก่ Google.com, xvideos.com, gstatic.com, facebook.com, และ microsoft.com ขณะที่เว็บที่ถูกบล็อคมากที่สุดได้แก่ facebook.com, metacafe.com, skype.com, live.com, และ goole.com ส่วนคำสำคัญที่มีการบล็อค เช่น proxy, hotspotshield, untrareach, israel, และ ultrasurf
รายงานฉบับเต็มสามารถไปดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรี
ที่มา - The Register

Syria, Internet Censorship
อ่านต่อ...