จดหมายข่าวกรมการขนส่งทางบกฉบับที่ 35 มีการระบุถึง Uber โดยระบุว่ากรมการขนส่งทางบกได้ประชุมร่วมกับกระทรวงไ อซีที, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, และมณฑลทหารบกที่ 11 ในประด็นการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นอย่าง เช่น Uber ได้ข้อสรุปว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใน 3 ประเด็นได้แก่

  • ใช้รถยนต์ผิดประเภท (ทั้งป้ายเขียวและป้ายดำ)
  • ค่าโดยสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ผู้ขับไม่มีใบขับขี่สาธารณะ

มาตรการหลังจากนี้คือกรมการขนส่งทางบกจะเตรียมตรวจสอ บการให้บริการ และเตรียมปรับสูงสุด เป็นค่าปรับการใช้รถยนต์ผิดประเภท 2,000 บาท และค่าปรับไม่มีใบขับขี่สาธารณะ 1,000 บาท
นอกจากประเด็นการทำผิดกฎหมายแล้วกรมการขนส่งทางบกยัง แสดงความเห็นห่วง ในประเด็นการใช้บัตรเครดิตที่ "อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัย", รถที่ให้บริการไม่อยู่ในฐานข้อมูลรถสาธารณะของกรมการ ขนส่งทางบก, และค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าแท็กซี่ทั่วไป
ที่มา - @pakapong_report

Uber,Law, Thailand,
อ่านต่อ...