ปัญหาหนึ่งที่นักวิเคราะห์บางรายอธิบายสาเหตุที่นาฬิ กาอัจฉริยะยังไม่ได้รับความนิยมเปรี้ยงปร้าง เป็นเพราะธรรมชาติของมันที่จะถูกออกแบบมาให้มีขนาดหน ้าจอเล็กพอเหมาะต่อการสวมใส่บนข้อมือ จึงทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับบางคนที่จะต้องมาค อยกดคอยจิ้มหน้าจออันจิ๋วเหล่านี้
Apple พยายามตีโจทย์นี้ด้วยการใส่เม็ดมะยมเข้ามาใน Apple Watch เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการสั่งงานนาฬิกาของตน มาตอนนี้เราพอมองเห็นความพยายามด้านงานออกแบบของ Samsung บ้างที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาว่าได้ยื่นจดสิทธิบัตร ที่มีเรื่องการควบคุมนาฬิกาอัจฉริยะด้วยวงแหวนรอบตัว เรือนที่ผู้ใช้สามารถหมุนปรับได้
Samsung ยื่นจดสิทธิบัตรนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื้อหาแท้จริงของคำขอจดสิทธิบัตรไม่ได้นำเสนอว่าวงแ หวนรอบหน้าปัดรูปวงกลมของนาฬิกาคือนวัตกรรมใหม่ หากแต่เป็นการขอจดส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่มีลักษณะกรา ฟิกเป็นวงรับกับหน้าปัดวงกลมโดยมีฮาร์ดแวร์วงแหวนรอบ ตัวเรือนที่ผู้ใช้สามารถหมุนปรับมุมได้รอบเป็นช่องทา งหนึ่งในการสั่งงาน
ทั้งนี้เนื้อหาของสิทธิบัตรเน้นการใช้งานส่วนติดต่อผ ู้ใช้งานที่ว่าเพื่อการจัดการวางแผนการทำกิจกรรมตามช ่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวันของผู้ใช้งาน ซึ่งส่วนติดต่อผู้ใช้งานลักษณะนี้อาจถูกนำมาปรับใช้ก ับนาฬิกาที่มีหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้วยก็ได้ (แต่แน่นอนว่าใช้การสัมผัสหน้าจอเพื่อสั่งงานได้เพีย งวิธีเดียว)
แม้ว่าจนถึงตอนนี้เราจะยังไม่เห็น Samsung ทำนาฬิกาอัจฉริยะที่มีหน้าปัดรูปวงกลมออกมา ทว่าย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมก็เริ่มมีข่าวกระเส็นกระ สายออกมาว่า Samsung มีแผนที่จะทำนาฬิกาหน้าปัดกลมออกมาเช่นกันหลังกระแสต อบรับข่าวเรื่องงานออกแบบของ Moto 360 และ LG G Watch R นั้นออกมาดี
แนวคิดเพิ่มฮาร์ดแวร์เพื่อสั่งการนาฬิกาอัจฉริยะในรู ปแบบนี้อาจจะออกมาดีก็ได้ เพราะนาฬิกาข้อมือทั่วไปหลายรุ่นก็มีวงแหวนรอบหน้าปั ดให้หมุนใช้งานได้ มันจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้คนรู้สึกคุ้นเคยและไม่ได้ร ู้สึกว่าเป็นชิ้นส่วนที่เกะกะเกินมาในตัวนาฬิกา เช่นเดีวกับเม็ดมะยม
ที่มา - Android Authority, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Samsung, Smart Watch, Patent
อ่านต่อ...