ดรีม100 ใส่สวิงอาร์มเวฟ100 จะใส่พักเท้าเวฟ100แปลงอะไรบ้าง