หลังจากเมื่อวาน Uber ประเทศไทยมีประเด็นใหญ่จากกรมการขนส่งทางบกว่าทำผิดพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เนื่องจากใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียน, ค่าโดยสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ รวมถึงความเป็นห่วงกรณีความปลอดภัยของผู้ใช้ จากการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตนั้น วันนี้ทาง Uber ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วครับ
Uber แถลงยืนยันถึงความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของ Uber และความสะดวกสบายที่บอกให้กับผู้โดยสารจากการให้บริก ารของตนเองในกว่า 250 ประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกันทาง Uber ก็กล่าวว่ายินดีน้อมรับข้อกฎหมายของไทย และพร้อมร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่ Uber สามารถสร้างสรรค์ให้กับระบบคมนาคมของไทยอีกด้วย
ที่มา - Voice TV
Uber, Thailand
อ่านต่อ...