Samsung ประกาศเตรียมซื้อหุ้นคืนเป็นมูลค่าราว 2 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่มากขึ้นภายหล ังจากสถานการณ์ที่ยอดขายสมาร์ทโฟนเริ่มแผ่วลง
ผลจากยอดขายสมาร์ทโฟนที่ไม่เป็นดังหวัง ทำให้มูลค่าหุ้นของ Samsung ในปี 2014 นี้ลดลงมากกว่า 12% ส่งผลให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลายรายให้ความเห็นว ่า Samsung ควรดำเนินการบางอย่างเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงท ุน จึงเกิดเป็นการตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาราคาหุ้ นและเพิ่มมูลค่าให้แก่หุ้นที่นักลงทุนถือครองอยู่ โดยการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่อันดับที่ 2 ในประวัติของบริษัท
Samsung จะใช้เงินสดที่มีอยู่ในมือกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ แบ่งมาทำการซื้อหุ้นคืนภายในช่วง 3 เดือนข้างหน้านี้ โดยประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ 1.65 ล้านหุ้น คิดเป็นมุลค่าราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นบุริมสิทธิ์อีก 250,000 หุ้น มูลค่าราว 200 ล้านดอลลาร์
ที่มา - Wall Street Journal
Samsung, Stock
อ่านต่อ...