คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐสภาแห่งสหรา ชอาณาจักรได้ออกรายงานเรียกร้องให้ผู้ให้บริการเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเช่น Facebook หรือ Twitter ทำการชี้แจงข้อกำหนดการใช้บริการให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง ่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและระมั ดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการฯ ได้ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการด้านส ารสนเทศเพื่อกำหนดมาตรฐานแก่เว็บและแอพต่างๆ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้ได้ชี้แจงข้อกำหนดการ ใช้งานให้เข้าใจง่าย และเน้นย้ำเรื่องเงื่อนไขการนำข้อมูลของผู้ใช้ไปใช้ป ระโยชน์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ชัดเจน
ก่อนหน้าที่จะมีมติของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ Facebook ก็เพิ่งปรับเปลี่ยนหน้าเว็บแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขกา รใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าน่าจะตรงกับสิ่งที่คณะกรรมการฯ ได้ออกมาเรียกร้องในครั้งนี้
ทุกวันนี้หลายคนรอบตัวเราเองก็อาจยังไม่เข้าใจเงื่อน ไขการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ดีพอ เป็นต้นว่า พื้นที่ส่วนตัวของผู้ใช้นั้นคือตรงไหน? สิทธิ์เหนือเนื้อหาที่ถูกส่งต่อผ่านเครือข่ายสังคมออ นไลน์เป็นของใคร? การกระทำใดที่ถือว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้งานบริการหร ือละเมิดกฎหมาย? เราควรทำอย่างไรดี
ที่มา - The Next Web
Social Network, UK
อ่านต่อ...